Zonder naaitechnische opdrachten kunnen lessen patroontekenen gevolgd worden, eventueel met aanvulling van pasvormaanpassingen. Als basis wordt getekend op ¼ schaal en enkele uitwerkingen op maat en model op ware grootte.
Als lesmethode wordt het patroontekenprogramma van Coupe National gevolgd.