Modevakschoolvereniging Coupe National (CN) is op gericht op 24 september 1986 door een aantal enthousiaste modevakschoolhouders, met als doel om het Modevak in brede zin op een hoger niveau te brengen.

Coupe National ging van start met 30 leden, allen modevakschoolhouders, waarvan velen, om hun kennis te verbreden, lid werden van De Bond van Kleermakers! Deze vakbond werd de komende jaren een baken van kennisoverdracht en praktijkervaring voor Coupe National.

Er was in 1986 nog veel animo voor het Modevak. Door het gekozen bestuur werd hard gewerkt om de vereniging goed te laten functioneren.

Diverse mensen uit het onderwijs werden gevraagd richting te geven aan de vernieuwingen van lesgeven en examineren voor het Modevakonderwijs. De statuten en het huishoudelijk reglement werden vastgelegd bij de notaris, de wijze van examineren werd onder de loep genomen en de manier van het examineren werd tevens vastgelegd. Het vooraf gebruikte coupesysteem werd onder de loep genomen.

Onder leiding van de heer Wolter Hoiting van de Bond van Kleermakers kwam er een geheel vernieuwd coupesysteem met als grondslag het systeem Müller en Sohn . Er werd een nieuw vakkenpakket samengesteld, waaraan het vak Pasvormtechniek werd toegevoegd. Ook het vak textielwarenkennis werd naar een hoger niveau getild. Pasvorm stond ook toen al voorop bij Coupe National.

De theorie werd aangevuld met de praktijk, waardoor de cursist meer inzicht kreeg in het verwerken van de gemeten maten bij de grondvorm van het coupesysteem. Al een jaar na de oprichting werden op professionele wijze de eerste examens afgenomen in Zwolle, onder supervisie van een gecommitteerde van de Bond van Kleermakers.

Tot ver in de jaren 90 groeide het aantal examenkandidaten tot een ongekende hoogte van tezamen 90 afgestudeerde costumières , coupeuses en leraressen per cursusjaar. De aan de examens vastgekoppelde modeshows waren een geweldig succes , met zalen vol publiek.

Ook deden diverse leden van Coupe National mee aan de modeshows van de BVK, later aan de vakwedstrijden, waar 1e en 2e prijzen werden behaald.

Zo was een lid van Coupe National genomineerd namens Nederland deel te nemen aan het Wereldcongres in Korea .

Ook werd de landelijke Vakerkenning uitgereikt aan één van onze leden. Bovendien kreeg één van de oprichters van Coupe National een lintje uitgereikt voor bijzondere prestaties geleverd ten aanzien van het modeambacht.

Toen de deelnames aan de examens bij alle modevakschoolverenigingen terugliep, ontstond de wens gezamenlijk landelijke examens te gaan afnemen. Ook Coupe National hielp mee bij de oprichting van het LPM (landelijk Platform Modevakonderwijs en examens). En sloot zich daar bij aan (4 april 2002).

De leden krijgen nog steeds tijdens studiedagen bijscholing op elk gebied van het modevak. We zijn en blijven een vooruitstrevende vereniging ! Voor nu en voor de toekomst!